راهکارهای نوین مبادلات

با توجه به محدودیت های مختلف در حوزه مبادلات و پرداختهای بین المللی و همچنین توسعه تکنولوژی های نوین دنیا ، اکسیر به عنوان پیشگام در توسعه کسب و کارهای نوین و روشهای مبادلاتی نوین می باشد. تیم ما در ارائه محصولات جهت تسهیل مبادلات صنایع مختلف تمرکز دارد. ما همچنین در توسعه و نگهداری محصولات نرم افزاری ، پورتالهای تجارت الکترونیک، بازار، تجزیه و تحلیل کسب و کار تجارب زیادی داریم.

بلاگ اکسیر مبین